วัตถุประสงค์ของโครงการ

รฟท.ได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารจัดการเดินรถ ตามมาตรา 22 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดเตรียมร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน งานออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา รวมทั้งรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 6 เส้นทาง ดังนี้

  • โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน
  • โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต
  • โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วง บางซื่อ – หัวลำโพง (Missing Link)
  • โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย – กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)
  • โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช